I år var det åttende gang Volumstipendet ble delt ut av Sparebank1 Østlandet, under den offisielle åpningen av festivalen. Stipendjuryen er sammensatt av personer med ulik kulturbakgrunn og etter forslag fra styret i Volumfestivalen. Styreleder Alexandra Aga Schioldborg har fungert som koordinator og sekretær i juryarbeidet.

Juryen har bestått av følgende personer:
Mette Kynsveen, kulturhusleder i Elverum kommune og juryleder
Kristin Fridtun, forfatter
Randi Langøigjelten, fylkessjef kultur, bibliotek og kompetanse
Knut Nesheim, utstillingskoordinator Kunstbanken
Solbjørg Tveiten, kultursjef i Stange kommune

Stipendjuryen hadde møte mandag 19.juni 2017, og kom fram til følgende vinnere får utdelt kr.10.000 fra Sparebank 1 Østlandet:
Nora Aschim, Silje Eugenie Strande Øktner og Marja Mortensson!

Foto: Mari Nyberget

Juryens begrunnelse lyder:

NORA ASCHIM
Denne kunstneren er ung og har en modig stemme. Hun er et grunnleggende interessert menneske, med stor formuleringsevne. Kunstneren behandler kompliserte, viktige og aktuelle tema på en moden måte. Juryen har lagt vekt på hennes arbeid i å belyse tabubelagte tema, hennes litterære kvaliteter og utforsking innen et spennende kunstfelt.

Debutsemlinga Unngå øyekontakt handler om selvmord- en av de hyppigste dødsårsakene blant unge mennesker. Forlagsredaktør i Flamme Forlag mener årets stipendvinner har klart å skape enkle, men samtidig ikke ukompliserte tekster som omhandler alvorlig tema, og poengterer at språket er uvanlig modent for en 18-åring. Hun er forlagets yngste debutant i år og kommer fra Hamar. Juryen tror vi kommer til å høre mer fra henne i framtida.

 

SILJE EUGENIE STRANDE ØKTNER
Denne kunstneren har utmerket seg på mange ulike områder, og er en allsidig, et engasjert og engasjerende menneske som har stor betydning for kunst- og kulturaktiviteter lokalt og i regionen. I denne sammenhengen er kunstneren aktuell på grunn av sin varierte og solide kunstproduksjon.

Sted og identitet er viktige temaer, hvor indre og ytre omgivelser møtes. Hun jobber med ulike materialer, hvor performance, video, installasjon, fotografi, tegning og maleri inngår. Hun benytter ulike materialer og teknikker for å formidle historier som bygger på eget liv og erfaringer. I tillegg viser hun stor variasjon i materialbruk og uttrykk, og bruker ulike arenaer og tema aktivt. Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt i en rekke interessante gruppe- og kollektivutstillinger.

I separatutstillingen «Fakta om steder» på Bærum Kulturhus i år, utforsket hun to ulike steder i kontrast til hverandre: Vøyenenga i Bærum og Sander i Sør-Odal.

 

MARJA MORTENSSON
Vinneren har vist seg som et tydelig talerør for en norsk mindretallskultur. Årets stipendvinner har store kunnskaper om tradisjoner hun står i, og mot og evne til å bruke tradisjonsstoffet på nye og uventede måter. Hun er en svært talentfull or original musiker som forener ulike uttrykk på en original og troverdig måte. På tross av sin unge alder har hun rukket å spille i tre verdensdeler, joiket for Kong Harald og laget musikk for dokumentarer.

Hun fronter sørsamisk kultur og identitet, samt nyskaping innen sørsamisk musikk på en imponerende måte. Juryen mener at hun alene har mye av æren for at den sørsamiske kulturen har blitt bedre kjent – ikke bare i Hedmark, men i hele landet.

Juryen mener hun blir en artist det blir svært spennende å følge i årene som kommer.

Marja Mortensson får også en premie fra MØST – musikknettverk Østlandet, til en verdi av 10.000,-.

 

Volumfestivalen vil gratulere årets stipendvinnere og takke Sparebank1 Østlandet for samarbeidet! En stor takk må også rettes til juryen.