Vi åpner Volumfestivalen i Festsalen! Her blir det noen ord fra festivalsjefen, og ikke minst utdeling av Volumstipendet i regi av Sparebank1 Østlandet! Mer info kommer!