Daniel Bækkevold Bakke er 20 år gammel. Han var frivillig fotograf under fjorårets festival, og likte det så godt at han ble med i arrangørstaben mot festivalen 2018! Vi har gjort et lynintervju med Daniel om hvordan det var å være frivillig og hva han fikk ut av dette.

Hvor mange ganger har du jobbet frivillig under Volumfestivalen?
Jeg hadde min første gang som frivillig i 2017, så jeg har ikke vært her så alt for lenge.

Hva gjorde du og hva var dine arbeidsoppgaver da du jobbet frivillig?
Som frivillig var jeg fotograf og jobbet de fleste dager på ulike konserter. Vi var et ganske stort team på rundt 8 stykker som fotograferte og filmet alt. Som fotograf hadde jeg da veldig stor frihet til å eksperimentere, og hadde mye rom til å utfordre meg selv og prøve ut nye ting.

Hva likte du aller mest med å jobbe frivillig?
Jeg synes det var veldig spennende å kunne komme tett på artistene, og kunne uttrykke den gode stemningen det var på festivalen.

 

Hvilke erfaringer har det gitt deg å jobbe med Volum (og hvordan har du fått bruk for dette senere)?
Personlig har jeg mer erfaring i film enn fotografi, så jeg tok med meg masse nyttige erfaringer rundt det med å ta bilder. Jeg følte aldri at jeg var engstelig eller redd for å gjøre feil, så jeg kunne bare fokusere 100% på det jeg holdte på med.

Kunne du tenkt deg å jobbe videre som frivillig under Volum?
Jeg kan veldig gjerne tenke meg å jobbe videre som frivillig under Volum, ettersom det er fantastisk erfaring og en mulighet for å komme seg på festival. Nå er jeg også en del av arrangørteamet for festivalen.

Har du en fin historie/fortelling/minne som kan gi andre lyst til å søke frivillig/gi et syn på det å jobbe med Volum?
Kommer dessverre ikke på en spesiell fortelling, men var mange fine øyeblikk fra festivalen! Har generelt en god magefølelse rundt hele festivalen.

Jeg anbefaler de som er interesserte i festival og frivillighet og bli med som frivillig under festivalen. Dersom du for eksempel har interesseområder i foto, så bli med som frivillighet i foto! Bli med for å få mer kunnskap og for å dele erfaringer med andre som har like interesser og mer kunnskap. Dette er en kjempemulighet for mange!