Under årets Volumfestival viser Kunstbanken Hedmark Kunstsenter en dokumentasjonsvideo fra deres Performancefestival i 2015. De har arrangert denne festivalen helt siden 2003 og ønsker å skape en arena for performancekunst i innlandet. Men hva er egentlig performance?

Performance er en blandingssjanger med elementer fra teater og billedkunst og andre kunstarter som musikk, litteratur, dans og massemedia. Performance handler om et nærværende møte mellom kunstner og betrakter. Utøverne er som oftest billedkunstnere, men kan også ha sin bakgrunn fra andre felt. Oversatt fra engelsk betyr performance forestilling, opptreden eller utførelse. Noen ganger kan det være en kort forestilling på noen få minutter, andre ganger en langvarig opptreden over flere timer, men hvor publikum kommer og går uten noe fast tidsskjema. Denne sjangeren har gjerne et spontant uttrykk – selv om det som oftest er grundig planlagt av utøverne. Mange performancekunstnere ønsker gjennom sitt arbeid å kommentere eller tematisere samfunnsspørsmål og politikk, mens andre arbeider med mer filosofiske spørsmål eller mellommenneskelige temaer. Noen ganger er uttrykket humoristisk og muntert, mens det andre ganger er stillhet eller alvor som er virkemiddel. Performance er egnet til å skape undring – og setter gjerne igang refleksjoner, funderinger og reaksjoner hos publikum.

Dokumentasjon av performance

I motsetning til kunstverk som er laget med fysiske materialer, som for eksempel malerier eller skulpturer, består performance av fremførelse av bevegelser, gestikuleringer og lyder til et publikum i realtime. Det er en opplevelse som foregår her og nå. Den kan selvsagt filmes og fotograferes, såfremt dette ikke forstyrrer utøvelsen av verket. Denne dokumentasjonen er viktig. Den har historisk verdi og sikrer en videreføring av kunnskap og tradisjon. Kunstbanken på Hamar har et nettbasert arkiv som inneholder dokumentasjon fra deres Performancefestivaler, tilgjengelig for allmennheten.

Hedmark Calling

Kunstbanken på Hamar har arrangert Performancefestival helt siden 2003 og dette ble faktisk landets første profesjonelle festival for denne kunstsjangeren. De siste festivalene har hatt større innslag av utendørs performance på programmet og årets festival er intet unntak. Dette betyr at både folk som oppsøker forestillingene og de som tilfeldigvis befinner seg i nærheten får kunstopplevelser preget av overraskende form og uttrykk. Festivalen er gratis for publikum og arrangeres i år 20. og 21. oktober. Fokuset for årets festival er kunstnere som arbeider i krysningen mellom lydkunst, musikk og performance.

På nett

Kunstbanken

Sceneweb