Hva er identitet og hvordan viser den seg i oss? På den ene siden kommer den fram i de unike delene av hvert enkelt menneske. Hvordan vi ser ut, hva vi tror på, kan og vil. På den andre siden er vi en del av et større fellesskap med en felles identitet geografisk, sosialt og kulturelt. Identitetene forholder seg til hverandre og må ses i sammenheng.

Hvem er hedmarkingen? Del din historie med oss!

Skriv en tekst i valgfri sjanger på opptil 400 ord som forteller noe om akkurat deg, og bli med på Volumfestivalens litteraturprosjekt! Tekstene trykkes i et hefte som presenteres under festivalen i Elverum 16.-19. juni. Lever ditt bidrag på biblioteket, eller gjennom elektronisk skjema på volumfestivalen.no innen 1. juni.

Volumfestivalen og fylkesbiblioteket i Hedmark ønsker å kaste lys over en sammensatt kultur og vise fram det flotte mangfoldet vi finner i vårt lille, store fylke. Hva som gjør en hedmarking til en hedmarking er ikke skrevet i stein og forandrer seg stadig. Med dette prosjektet søker vi enkeltmenneskene som del av en større gruppe for å undersøke likheter og forskjeller.

Som et ledd i prosjektet lanserer vi en egen emneknagg! Del et bilde av deg selv eller noen du kjenner med en link til Hedmark på Instagram, og tagg det med #jegerhedmarking. Under festivalen vil vi bruke bildene til å lage en bildevegg som viser fram noen av de flotte folka som finnes i fylket vårt.

Ved deltagelse i dette prosjektet gis Volumfestivalen og fylkesbiblioteket i Hedmark fri tillatelse til å henge opp og publisere innsendte bidrag på nett og i trykte medier.

For å delta i prosjektet kan du oppsøke ditt lokale bibliotek eller levere ditt bidrag her elektronisk her. Siste frist for innlevering er 1. juni 2016.

                               
hedmark-fylkeskommune